ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Τα προϊόντα θα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί, χρησιμοποιηθεί, φθαρεί ή λερωθεί.
Η συσκευασία του προϊόντος πρέπει να είναι πλήρης, ακέραιη και χωρίς φθορές.
Προστατεύετε την συσκευασία του προϊόντος(πχ.το βάζετε σε σακούλα) για να μην κολληθεί το voucher της αποστολής πάνω.
Οι επιστροφές γίνονται δεκτές σε χρονικό διάστημα 10 ημερών από την ημέρα παραλαβής τους.
Τα προϊόντα επιστρέφονται μαζί με τα έγγραφα που πρέπει να το συνόδευαν (π.χ.Δελτίο Αποστολής κλπ).

SHARE THIS PAGE!